Dažādi novēlējumi 


Tik sirdij neaizliedz

Tik sirdij neaizliedz nekad neko,
Ne jaunībā, ne gados sirmos,
Ne pavasara ziedos pirmos,
Ne rudens vējos saltajos.

Ir labi, ja zini

Ir labi, ja zini un jūti:
Tu cilvēkiem vajadzīgs esi,
Tu visiem siltumu sūti,
Tu saulainu prieku nesi!

Lai tev vienmēr

Lai tev vienmēr jautra oma,
Priecīgs prāts un laba doma!
Lai tev vienmēr pietiek spara
Darīt to, kas jāpadara!

Lai silta vasara

Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks!
Lai dvēsele var sapņus vīt, 
lai atnāk tas, ko gribas sagaidīt.

Glabā sirdī gaišos

Glabā sirdī gaišos mirkļus,
Nemūžam neatgūsi tos.
Nav tie koki pavasaros,
Kas no jauna salapos.

Kā vēstneši

Kā vēstneši no debesīm
Zemē pie mums nokāpuši būtu... 
Kā dievišķi simboli, zīmes,
Astotais pasaules brīnums –
Sārtās magones uzziedējušas,
Trauslos glāstus ar vējiem sūta.

Kā triepiens košs uz audekla - spoža un balta...
Saulrieta stars zemei pāri,
Krāsas izlīst caur rūtīm uz galda,
Sārta aveņu varavīksne klāj laukus...

Neraudāt par to

Neraudāt par to, kas bijis,
Nebīties no tā, kas rīt.
Tikai saudzīgi un droši
Savu vagu tālāk dzīt.

Par naudu var iegūt

Par naudu var iegūt tik maz,
Jo labākās lietas nepārdodas.
Zvaigznes, jūra, saulrieta sārts,
Prieka asara acīs, labs vārds,
Mīļa cilvēka tuvums, pieskāriens kāds - 
Lai nepaiet garām guvums šāds.

Lai laimes daudz

Lai laimes daudz un maizes gana,
Lai veselība vienmēr laba.
Lai saule silda, ziedi zied
Un dvēselīte priekā dzied.


Būt savā patiesībā

Būt savā patiesībā drošai,
Būt durstīgai kā rozes zieds,
Būt tādai, kuru nevar nodot,
Būt tādai, kura pieburt prot.

Lai vienmēr prieks

Lai vienmēr prieks tev sirdi silda,
Lai tavā sejā uzplaukst smaids,
Lai nezini tu tādas dienas,
Kad pāri lūpām laužas vaids.

Līksmai dienai

Līksmai dienai - putnu dziesmu,
Aukstai - ugunskura liesmu.
Karstai dienai - vēju lēnu,
Nogurumam - vēsu ēnu.
Labam miegam - vēju šalku,
Lielām slāpēm - rasas malku.
Tukšiem brīžiem - brīnumstādu,
Skumjiem - kādu mīļu glāstu.
Tumšai naktij - zvaigžņu lietu,
Mīlai - sirdī situ vietu.

Daudz laimes

Daudz laimes un daudz prieka!
Ko vajag, - visu! Nekā lieka!
Un ko visvairāk vēlēt gribas:
Mazdrusciņ īstas mīlestības!

/J. Osmanis/

Lai tavi smiekli

Lai tavi smiekli jautri skan kā gaismas stari mirdzoši virs ūdens burbuļa;
Lai tava dzīve deg pie laiku robežas kā rasas pērle lapas galotnē.
/R.Tagore/

Katram dzīvē

Katram dzīvē ir savas kļūdas
Lūk tādi ir cilvēki - 
Tādēļ tos nenievā, jo zini 
Pat saulei ir savi plankumi!

No putekļiem ārā

No putekļiem ārā no dūmiem
Jau rudenis atnācis klāt
Gals bēdām un sirdsdēstiem drūmiem
Vēl pasaulē prieku ir daudz.

Nevajag ņemt neko

Nevajag ņemt neko "pie sirds"; 
kas nav labojams, par to veltīgi gausties, 
kas labojams, tas labojams
ar pienākuma apziņu, bet ne asarām!

Viss kas vien

Viss kas vien var laimi darīt,
Lai Tev dzīvē atgadās.
Mācies pat ar skumjām smaidīt
Cerība lai nebeidzas.

Esi jautra jaunībā

Esi jautra jaunībā,
Plūci rozes vasarā
Vecam prieki nederēs,
Ziemā rozes neziedēs.

Bērnības spožie

Bērnības spožie stari,
Lai Tev vienmēr acīs mirdz,
Ka bez nosarkšanas vari,
Sacīt man ir tīra sirds.

Kas Tavā priekšā

Kas Tavā priekšā zemu lokās,
Apskati tad viņa rokas
Vai tas tad netaisās jau ķert,
Pēc smiltīm un Tev acīs bērt.

Nu jau koku zaros

Nu jau koku zaros
Strazdi spārnus cilā
Līgsma visa daba
Līgsma tava sirds.

Vij rozes ap galvu

Vij rozes ap galvu
Tik prātīgi vij,
Jo rozēs ir ērkšķi
Kas sāpīgi dzeļ.

It kā maldu uguns

It kā maldu uguns, laime
Kairinoši rēgojas - 
Kad to priekšā satvert steidzam,
Spīd jau tā aiz muguras.

Aspazija

Ja dzīve tev

Ja dzīve tev nevedas viegli
Un skaistākās cerības irst
Tad nenolaid rokas
Un smaidi kaut asaras birst

Gūt var ņemot

Gūt var ņemot, gūt var dodot,
Dodot gūtais - neatņemams.

Rainis

Ikkatru dienu

Ikkatru dienu vienu soli
Uz kalna pusi vajag iet:
Tur agrāk atspīd saules stari,
Un vēlāk jūras dzelmē krīt.

Lai ir grūti

Lai ir grūti,
Vajag spēt!
Stipram būt,
Uzvarēt!!!


Priekiem brīvu sirdi

Priekiem brīvu sirdi glabā,
Vētrām viņu norūdi.
Ja tev smaida laime labā,
Neaizmirsti nelaimi.

Uzraksti sapņaino

Uzraksti sapņaino debesi zilo
Klusajā naktī, kad zvaigznītes mirdz.
Nejautā kamdēļ gan tevi es mīlu
Sapņainām debesīm līdzinās sirds.

Skaidra kā ziedoņa

Skaidra kā ziedoņa austošais rīts,
Mūžam lai krūtīs dvēsele Tava!

Dzīvo dzīvi

Dzīvo dzīvi -  nedzejo,
Dari darbu - nesapņo
Lieka doma darbu snauž,
Domā mazāk, strādā vairāk.

Mūžam tici

Mūžam tici, mūžam vilts,
Tik lai sirdī guns tev silts - 
Simtreiz dedzis, liesmās skrej,
Tik uz priekšu vienmēr ej.

Celies, ko guli

Celies, ko guli?
Sev mērķi spraudi,
Tad sekmes gaidīt vari,
Bet darbu dari.

Skaista tā laime

Skaista tā laime
Kas tālumā mirdz,
Ko nākotne auž
To viņa neizpauž.

Būsim kā saule

Būsim kā saule
Dvēselēs skaidri un balti,
Sidīsim dzīvi
Dzīvē lai nebūtu salti.

Ej un mirdzi

Ej un mirdzi dzīves jūrā,
Bangām droši pretī ej.
Nepadodies viļņu varai,
Tad tu laimi sasniegsi.

Mīlēt un strādāt

Mīlēt un strādāt,
Strādāt un mīlēt - 
Labāku vārdu
Cilvēcei nava!

Rainis

Pāri pār mājiņu

Pāri pār mājiņu zvaigznītes mirdz,
Mājiņā iekšā pukst Veltiņas sirds.

Veido pats sev

Veido pats sev jaunu sauli,
Jaunas zvaigznes iededzini
Un uz saules gaišo tāli
Pats sev ceļu atrast zini!

Būt stipram

Būt stipram un nesamulst,
Kaut grūtums uz krūtīm tumšs gulst!
Dubļu jūra kaut jāizbrien - 
Galvu augšā, augšā aizvien!

Koks atstāj

Koks atstāj celmu,
Bet cilvēks mazu, mazu
Atmiņu par sevi!

Kaut kur tālu

Kaut kur tālu, tālu,
Dziesma dziestot birs.
Vakarzvaigzne spoža,
Uzplaukst debesīs.

F.Bārda

Dzīve tam ir liela

Dzīve tam ir liela plaša,
Lieli plaši kam ir mērķi,
Dzīve tam ir cēla, skaista,
Cēla, skaista kam ir dvēsele.

Tālu, tālu nezin

Tālu, tālu nezin kur,
Liktenis Tev laimes guntiņu kur.

Jūtas kaist un gaist

Jūtas kaist un gaist un pārkvēlo,
Dzenies satvert sevī mūžīgo,
Dvēselē lūzošo,
Raisi to!

Šaja jaukajā apsveikumā

Šaja jaukajā apsveikumā
Rakstu četras rindiņas,
Un par mīļu piemiņu
Lieku desmit punktiņus..........

Kam stiprs prāts

Kam stiprs prāts un cieta griba,
Tas ceļu seīm izlauzīs.
Tas daudz pēc ceļa neprasīs,
Caur tumšiem mežiem bieziem mūriem

 

rdveikals.lv

Nost ar asarām

Nost ar asarām un vaidiem,
Ej dzīvē tik ar smaidiem.
Kaut ar tevi visi nīst,
Smaidi kamēr ziedi vīst!

Kad vasara iet

Kad vasara iet projām - 
Svied puķi debesīs,
Jo iespējams, ka prieku
Pie tevis rudens dzīs.

M.Bārbele

Kaut sāk jau rudens

Kaut sāk jau rudens dziedāt
un sajūk gadiem skaits - 
vēl rudzupuķes ziedā
man šūpojas tavs smaids.

A.Krūklis

Acis atveriet, acis

Acis atveriet, acis,
Divus skaidros dvēseles logus,
Divas zaigojošas varavīksnes!

U.Leinerts

Īsie, zibsnīgie

Īsie, zibsnīgie mirkļi,
kā lai satveru jūs?

Īsos, zibsnīgos mirkļos 
visa mūžība plūst.

M.Ķempe

Kā bērns par dzīvi

Kā bērns par dzīvi priecājos - 
Caur pirkstiem dienas birst...

J.Sirmbārds

Prieks ir rota

Prieks ir rota, ko dod par velti,
Kad tirgi un veikali kā izslaucīti.
Rota, ko saule vēl zeltī,
Kad visas citas jau dubļos mītas.

A. Līce

Simtu jaunu domu

Simtu jaunu domu dod viens mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā - 
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!

Rainis

No putekļiem ārā

No putekļiem ārā, no dūmiem,
Mūs ziedošais pavasars sauc;
Gals bēdām un sirdēstiem drūmiem,
Vēl pasaulē prieku ir daudz.

E.Veidenbaums

Kas noticis ar mani

Kas noticis ar mani? It nekas.
Ne es ko zaudējis, ne es ko guvis.
Tik sirdī iezadzies ir cīrulis mazs,
un sirds nu skan, un viss ir citāds kļuvis.

L.Paeglis

Pienācis laiks

Pienācis laiks dzīves debesīs
Atbrīvot vietu priekam.
Sākšu ar šodienu - līksmojot
Par vismazāko nieku...

K. Apškrūma

Tu dzīves daļa

Tu dzīves daļa vien,
Pie savas gaitas dzībe tevi sien - 
Un darbs ir tas, no kā tu tieci vadīts.

Rainis

Laimei nav rītdienas

Laimei nav rītdienas, tai nav arī vakardienas;
Tā neatceras to, kas pagājis, un nedomā par to, kas nāks;
tai ir tikai tagadne - un tās nav diena, bet acumirklis.

I. Turgeņevs

No rasas izaug

No rasas izaug saule,
No sēkliņas krāšņākais zieds.
Tā es Tev novēlu izaugt,
Par viss krāšņāko cilvēku.

Nepūlies iemantot

Nepūlies iemantot pasauli,
Tā jau ir Tevī.
Tu tikai ej pa sauli
Un saullēktus glabā sevī.

L.Ikere

Dzīvo tā

Dzīvo tā, 
Lai nezūd laimes pēdas.
Esi stiprs tad,
Kad jāuzvar ir bēdas.

Lai dienas kā

Lai dienas kā bagātas vārpas krājas,
Lai sirdī silti un labi klājas!

Savā dzīvē vienmēr

Savā dzīvē vienmēr nesi
Saules starus gaišākos,
Tad Tu vienmēr pievarēsi
Dzīves ceļus grūtākos.

Tā aiziet

Tā aiziet, tā atvadīties,
Lai nevajag bīties atpakaļ nākt.
Tā mīlēt, lai variet no rīta
Mierīgi spogulī acīs sev ieskatīties.
Tā strādāt, lai jūs nelaiž
No darba projām iet.
Tā, bērniņi, dzīvojiet.

Lai dzīve Tevi

Lai dzīve Tevi pilda
Kā alus pudele,
Lai mīlestība silda,
Kā kāju tupele.

Lai gaišie sapņi

Lai gaišie sapņi piepildās 
Un sniega takās nemaldās,
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst
Un iecerētais paliek īsts.

Darbā ziloņa spēku

Darbā ziloņa spēku,
Mīlestībā mazliet grēku,
Mājās mieru turēt svētu,
Un par niekiem necelt brēku.

Čaklas rokas

Čaklas rokas, vieglas kājas,
Patīkamas, siltas mājas,
Veselību, dzīvesprieku
Un vēl  lieku centiņu!

Kāp kalnā, nepaliec

Kāp kalnā, nepaliec lejā,
Ja dzīve Tevi sauc.
Un smaidi laimei sejā,
Kaut šķēršļu ir tik daudz.

Vēlam laimi

Vēlam laimi spīdošu,
Zaļu, kuplu, ziedošu!
Sirdī mieru, dzīvesprieku,
Nebēdāt par katru nieku.

Lai katra maza

Lai katra maza upīte
Tev bēdas aizskalo,
Lai katra maza puķīte
Tev laimi izstaro!

Lai visā dzīves

Lai visā dzīves ceļā jūs pavada ticība brīnumam! Smaidiet!

O. Mandino

Priecājies, ja esi uzvarējis

Priecājies, ja esi uzvarējis, un nenožēlo zaudēto!
Nekad neskaties atpakaļ!
Pagātni tik un tā nevar mainīt.

R. Brensons

Lai laimes māte

Lai laimes māte palutina,
Un prieka vectētiņš pakutina,
Lai smaidu feja ko uzdāvina,
Un veiksmes vērdiņš lai aizkustina,
Lai mīlas amors apdullina,
Un dabas māte lai atdzīvina,
Lai veselības gariņš uzmundrina,
Un mājas gariņš lai nomierina.
Lai Dieviņš sargā no debesīm,
Un cilvēki saprot uz zemes!

Garlaicību nepazīt

Garlaicību nepazīt,
Visus darbus padarīt!
Izklaidēties arī prast,
Visai dzīvei prieku rast!

Lai dzīves lielumam

Lai dzīves lielumam ir Tavā sirdī daļa
Pat tad, kad kājas asi dzelkšņi dur!
Tev dzīvei atrast laimes atslēdziņu,
Lai kādi spēki viņas durvis tur!

Ir daudz kas

Ir daudz kas jādod, lai varētu ņemt.
Savs ceļš ir jārod, lai spētu lemt.
Kā avota ūdenim būt -
Dot laimi citiem
Un pašam sev gūt.

Tik valdzinoši

Tik valdzinoši var būt mazi sīkumi! 
Tāds nieks un diena smaida. 
Liegs pieskāriens, vai mīļš,
kā runcis vietā pateikts vārds,
Ir labi, ja ir apkārt siltums tāds un apziņa - 
par Tevi domā kāds...

Acīs - prieku

Acīs - prieku, 
Lūpās - smaidu, 
Sirdī - vienmēr sauli!

Par naudu var iegūt

Par naudu var iegūt tik maz,
Jo labākās lietas nepārdodas.
Zvaigznes, jūra, saulrieta sārts,
Prieka asara acīs, labs vārds,
Mīļa cilvēka tuvums, pieskāriens kāds -
Lai nepaiet garām guvums šāds.

Cik reiz var

Cik reiz var uzplaukt
Un pārvērsties brīnumā baltā?
Cik reiz var noreibt
Un gremdēties atvarā saldā?
Viss prasa spēku,
Neizsmel sevi līdz galam.
Paglabā graudiņu gaismas -
Gan noderēs salā.

Lai dienas gaišas

Lai dienas gaišas rit kā oļi,
Un sudrabaini ceļi skan,
Lai ceļā viegli raisās soļi,
Un sapņi saldos ziedos san.

Sakrāj dzidras

Sakrāj dzidras ūdens lāses
Savam laimes avotam.
Sakrāj spožas ceļa zvaigznes
Dzīves ceļam nākotnē.

Ko lai es vēlos

Ko lai es vēlos?
Visa man ir gana:
Debess un zeme,
Un saule mūžam mana.

J. Jaunsudrabiņš

Mūžs kļūst kā zelta

Mūžs kļūst kā zelta bišu drava,
Kā dziļu skaņu pacelts ziedošs koks - 
Kam saule debesīs un ēna sava,
Kas savā brīvībā pats sev vien žogs.

J. Sudrabkalns

Es katrā maija asnā

Es katrā maija asnā skatos
Un priecājos, ka esmu jauns,
Kaut ievu zars krīt tieši matos,
Es neesmu uz viņu ļauns.

Ir jaunība kā pavasaris

Ir jaunība kā pavasaris,
Kas ābeļziedos reibst un kaist.
Ja augļu pilni ābeļzari,
Tad arī rudens būs Tev skaists.

Ziedēt, ziedēt un augļus nest,
Pārtapt sēkliņā mazā.
Iesakņoties un zarus plest,
Neapstāties un nenosūnot!

J. Stulpāns

davanuserviss.lv

Ziedu saldums

Ziedu saldums vēl uz lūpām,
Kaulos vēl dzīves ritums,
Dod man vēlreiz pumpurprieku,
Pirms nāk dzīves lapu kritiens.

Aspazija

Lai zeme Tevi svētī

Lai zeme Tevi svētī zaļiem ziediem,
Lai saule Tevi svētī siltiem glāstiem,
Lai gaiss Tevi svētī saldām smaržām,
Lai diena Tevi svētī jauniem darbiem.

Rainis

Dzīve gluži kā milzīga jūra

Dzīve gluži kā milzīga jūra,

Lejup un augšup pa viļņiem mūs sviež.

Esi kā laiva, kam ir sava bura,

Kura zin straumi, pret mērķi kas griež.

Esi kā laiva, kas nebaidās vētras,

Tāluma prieku sevī, kas jūt,

Nevar bez bangu un negaisu ceļiem

Braucējs neviens laimes dzintaru gūt!

Kā margrietiņa

Kā margrietiņa lai Tu būtu,
Kam allaž gaismas pilns ir vaigs,
Lai, nākot negaisiem vai zūdot,
Tev sirdī valda saulains laiks.

Kā saulespuķe lai Tu būtu,
Kam labestības pārpilns smaids,
No kura aizbēg ne vien grūtums,
Bet arī nediena un naids.

Lai Tev veicas

Lai Tev veicas visi darbi
Un nav jādzird vārdi skarbi,
Lai tev veselība turas,
Mājās pavards silti kuras,
Lai tev mīlestības pietiek
Un pie algas drusku pieliek!

Nemeklēt laimi

Nemeklēt laimi, bet pamanīt to!
Atrast sapni, kam ticēt,
Atrast mērķi, ko piepildīt,
Sajust mīlestību, ko otram dot,
Sajust cerību, kas dod spēku,
Dzīvot ik dienu, nevis eksistēt,
Ar pilnu jaudu, pilnu atdevi..
Smaidīt un citiem dāvāt smaidu,
Raudāt un līdzi just.
Priecēt un kopā ar citiem priecāties.
Un galvenais - mīlēt un būt mīlētiem!

Gadu skrējiens

Gadu skrējiens nav apturams,
Visu ar laiku klāj sniegs.
Paliek vien citu dvēselēs
Tevis atdotais prieks.

Vienmēr tik smaidīt

Vienmēr tik smaidīt, kaut asaras birst,
Vienmēr tik smaidīt, kaut sāp arī sirds.
Un, ja no krūtīm izlaužas vaids,
Tomēr no sejas lai nenodziest smaids.

Tu neskumsti par to

Tu neskumsti par to, ka balti
Tev gadi laika dārzā zied.
Tev draugi ir, pie kuriem aiziet,
Kas vienmēr roku pretī sniedz,
Ar kuriem kopā būt ir prieks.

Dzīves straumei

 

Dzīves straumei krāsu daudz,
Katrai dienai ceļu bez gala.
Ieklausies tajos – kas tevi sauc,
Kur tavs sapnis, debesu mala.

Tik nevajag veltīgi

Tik nevajag veltīgi domāt
Par to, kas varēja būt...
Sirds pilna gāju steigas -
Kas sasniegts, šķiet mazs.
Ir allaž sākums, ne beigas:
Ejot atvirzās robežas.

Tev šajā dienā

Tev šajā dienā saldu sapni izsapņot!
Tev šajā stundā senu sapni piepildīt!
Tev šajā brīdī skaistu domu iemantot!


/I.Beijere/

Lai atnāk, lai krāsni

Lai atnāk, lai krāsni kāds iekur,
Ar priecīgu dzirksteļu sietu,
Lai atnāk, lai apsēžas blakām
Un aizved pa pasaku takām, 
Un palīdz būt stiprai un lielai,
Kad jāpāriet pāri tai ielai,
Ko saucam par dzīvi.

Paskaties augšā

Paskaties augšā - naksnīgajās debesīs. 
Tur starp zvaigznēm ir Tava Laimes zvaigzne.
Tev vajag tikai to ieraudzīt. 
Un visas Tavas vēlēšanās piepildīsies.

Šo kausu celsim

Šo kausu celsim par sniegiem,
Ko vēji pār laukiem sēj,
Par draugiem, cilvēkiem mīļiem,
Kas nedienā blakus stāt spēj.

Mēs vēlam Tev

Mēs vēlam Tev, lai tavām dienām
Arī tad, kad nobirst kastaņkoks,
Un vēl cauri baltām ziemām
Pāri liektos - varavīksnes loks.

Lai vienmēr dvēsele

Lai vienmēr dvēsele Tava
Kā brīnumsvecīte zied,
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi
Tur savākti vienuviet.
Lai vienmēr ir radoša doma,
Kas apvāršņa tālumos skrien,
Lai esi kā jūra, kā joma,
Kas dzintara pilna arvien!

Gavilē, dziedi

Gavilē, dziedi, skūpsti un mīlē,

Raidi pie joda, kas līksmību liedz,

Nepalaid garām laimīgo brīdi,

Izlieto visu, ko laime Tev sniedz!

Ej savas dzīves laimi

Ej savas dzīves laimi sagaidīt!
Lai sapņu debess augstu augstu tiecas,
Lai Tavos logos saule gaiši spīd
Un rokas draugiem silti līdzēt sniedzas!

Nelido zemu

Nelido zemu,
Tavs ceļš ir cits,
Tu esi no tiem,
Kas brīnumiem tic.

Tu aizej... bet pēdas

Tu aizej... bet pēdas paliek.

Neskaties atpakaļ.

Nākotne. Nezināmais. Tev viss ir priekšā.

Un viss tas, kas tevī iekšā

Lai nepazūd, lai tikai aug!

Rītiem labas domas

Rītiem labas domas,

Dienām darbu, kas piepilda sirdi,

Vakariem svētīgu nogurumu...

No saules

No saules - spēku, veselību,
No zemes - ziedu bagātību,
No labiem draugiem - mīlestību!

Veselību stipru

Veselību stipru,
Allaž gaitu ņipru.
Brīnišķīgu omu,
Tūkstoš labu domu.

Lai sapņi piepildās

Lai sapņi piepildās, 
Lai sirdī zvaigžņu lietus līst, 
Un iecerētais atdzīvojas īsts.

Lai Tev vienmēr laime

Lai Tev vienmēr laime,
Dzīvesprieks un draugu saime,
Veselība, radošs gars,
Neizsīkstošs darba spars!

Sivēnu - ar lielu ausi

Sivēnu - ar lielu ausi,
Pīrāgu un rudzu rausi,
Veselību, laimi prieku;
Mūžu - garu, latu - lieku!

Lai vienmēr

Lai vienmēr ir kas gaida,
Kas mīļi pretī smaida,
Kas pažēlo un piedod, 
Un drauga roku iedod!

Novēlu Karlsona apetīti

Novēlu Karlsona apetīti un dzīvi.
Pepijas Garzeķes fantāziju,
Vinija Pūka neatlaidību!

Veselību - stipru

Veselību - stipru kā riekstu! 
Laimi - saldu kā medu! 
Mīlestību - kā tikko plūktu ābolu! 
Prieku - krāsainu, daudzveidīgu kā zvaigzni! 
Pārticību - tik daudz naudiņas, cik eglītei skujas! 
Draudzību - noturīgu kā citrona garša! 
Mieru - gaišu kā svecītes!

Lai Tev būtu

Lai Tev būtu darbs, kas iepriecina, 
Draugi, kuriem vari uzticēties, 
Domas, kas nes gaismu 
Un nemiers, kas spārno!

Cik saulītei mirdzošu

Cik saulītei mirdzošu staru, 
Tik sveicienu sūtu es Jums! 
Cik avotam tekošu viļņu, 
Tik laimītes novēlu Jums!

Es nesolu vienmēr

Es nesolu vienmēr aiziet pie Tevis,
Ik nastu Tev palīdzēt nest;
Pa retam es gribētu apciemot Tevi,
Pa retam Tev pavardu aizdegtu es.
Bet nesolu nenest Tev pelēkas dienas,
To katram ir sakrājies daudz, ļoti daudz.
Vienalga, vai sauc tās par nespēka brīžiem
Vai tikai par vientuļo ikdienu sauc...
Es apsolu vasarā asteres aiznest,
Bet ziemā trīs čiekurus vairāk,
Un aprīlī-vēstuli ķīvītes ligzdā
Tev atstāšu pelēkā atmatā.

Sk.Kaldupe

Lai laime stāv

Lai laime stāv uz katra stūra
Un Tavu atnākšanu gaida,
Lai katrs cilvēks, kas ir burvis,
Tev pretī nāk un smaida!

Pie bērnības ezera

Pie bērnības ezera krastiem
Tev laiviņa piesieta stāv,
Pa dzīves ceļu braucot,
Tev novēlam laimīgai būt.

Lai Tev zirga veselība

Lai Tev zirga veselība 
Oda dūša, izturība
Mušas lai Tev mieru liek
Dundurs mūžam neaiztiek.

Tev kalnu augstās

Tev kalnu augstās smailes,
Tev jūras plašums māj.
Ne mirkli nepagursti,
Ne mirkli neapstāj

Gribas, lai baltā

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet.

Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.
I.Ziedonis

kredits7.lv

Negriezies vēlreiz

Negriezies vēlreiz atpakaļ,
Viens mirklis tikko aizgāja garām,
Viena stunda bez skaņas, bez garšas aizlidoja
Un sekundes zuda - nebrīdināja.
Negriezies, neelpo mirušos ziedus,
Tver nākamo mirkli,
Dzīvo tajā!

Novēlu Tev smilšu

Novēlu Tev smilšu graudā ieraudzīt pasauli,
Pļavu puķēs - saskatīt debesis,
Plaukstās - noturēt bezgalību
Un ticēt mūžībai!

Kaut kur ir pļava

Kaut kur ir pļava -
Viena vienīgā pasaulē - Tava!
Naktīs viņa Tev sapņos smaržo
Un rītos vēl ilgi uz lūpām
Jūti medus garšu
Lai arī Tev pieder pļava,
Kurā tikai atliek ieiet
Un kur Tu būsi laimīga.

Dzīvē ir bezgala

Dzīvē ir bezgala daudz laimes,
Un vajag tikai pastiept rokas,
Lai viss, ko Tu vēlies -
Mīla, Draudzība un Prieks,
Sabirtu tajās kā zvaigznes
No zaļganām vasaras debesīm!

Lai Tavām dienām

Lai Tavām dienām rožu smarža,
Kas dzīves steigā nepazūd.
Un arī rūgtos brīžos proti
Ar rožu dvesmu kopā būt.

Lai piepildās

Lai piepildās tās cerības,
Kas Tavā sirdī viļņojas,
Lai Laimes māte ziedus lauž
Un Tev dzīves ceļu sprauž!

Lai Tev veiksme

Lai Tev veiksme pasniedz roku,
Prieks lai vienmēr durvis ver,
Lai Tev gaišus saules starus,
Katra jauna diena sniedz.

Lai mērķus tādus

Lai mērķus tādus sev spraužam,
Ko sasniegt bez mūžības spēj.
Lai dzīvojot rozes tik laužam,
Ko palīdz, kad asaras sēj?

Kā varavīksni

Kā varavīksni sevi veido,
No vienas krāsas otrā ej.
Un nesavtīgi tūkstoš veidos
Ir mirkli rādies pasaulei.

Kaut mazu prieku

Kaut mazu prieku dāvināt ikvienam,
Kaut reizēm sīkāks tas par gliemežvāku.
Tad, starodams caur visām mūža dienām,
Ik mirklis citiem dotais svētīt nāks.

Noplūc kā puķes

Noplūc kā puķes tās dienas,
Laiks ko dāvina Tev,
Skaistākās ziedlapiņas
Paņem vienīgi sev.
Noplūc kā puķi ik dienu,
Apkārt lai starotu prieks,
Plauksti tam vidū kā roze,
Pirms Tavas jaunības krāsas
Balinās salnas un sniegs.

Ik katram dzīvē

Ik katram dzīvē ir savs stikla kalns,
Kāds sapnis, kuram visu mūžu velta,
Spožs vara zirgs, vai sudrabaini salns,
No īsta - vai no izdomāta zelta...

Asaras manas vējš

Asaras manas vējš izkaisa vējā,
Kā cukurs, kas lēnām izkusis tējā
Sirdī vien iestājas naksnīgais tukšums,
Carību zvaigznēm pildītais klusums.

Tikai lūgt

Tikai lūgt -
lai aizķeras roka,
lai aizmetas kāja
ļaunumam,
lai tas netiek tev klāt!

Ak, ielaid pie sevis

Ak, ielaid pie sevis prieku
Un pasaulei ienākt liec,
Un neteic sevi par lieku,
Pats dzīvot sev neaizliedz!

Mēs esam, kā ziedi

Mēs esam, kā ziedi,
Kas plaukst un vīst.
Mēs esam, kā ziedi -
Plaukstoši, kad laimes lutināti

Mēs esam, kā ziedi -
Vītoši, kad skumju pārņemti
Mēs esam, kā ziedi
Tik daudz un dažādi -
Kas ērkšķos tīti,
Kas maigās lapās vīti.

Mēs esam tik dažādi,
Bet tomēr tik līdzīgi
Mēs visi reiz plaukstam
Mēs visi reiz vīstam!

Dzīve gluži kā milzīga

Dzīve gluži kā milzīga jūra,
Lejup un augšup pa viļņiem mūs sviež.
Esi kā laiva, kam ir sava bura,
Kura zin straumi, pret mērķi, kas griež.
Esi kā laiva, kas nebaidās vētras,
Tālumā prieku sevī, kas jūt,
Nevar bez bangu un negaisu ceļiem,
Braucējs neviens, laimes dzintaru gūt!

Kam šķiet, ka laime

Kam šķiet, ka laime reti smaida,
Tas smaidām viņu bieži gaida.
Kas mazāk to gaidīs, bet centīsies,
Tam laime ar biežāk rādīsies.

M. Kaudzīte

Katra diena slēpj sevī

Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus...
Lai izdodas atklāt un izmantot tos!
Lai domu spārni, smalki kā zīds,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts
Vērš nedienu zeltainā drīksnā.

Kā rīta rasa

Kā rīta rasa dzīve šķiet.
Kā spoža rīta rasa.
Kā sapnis jauks,kas neaiziet.
Kā grāmata, ko never ciet.
Ko mūžam neizlasa.

Lai sapņi saplaukst zilgi

Lai sapņi saplaukst zilgi,
Lai dvēselē plaukst prieks,
Lai veselība turas ilgi,
Un visi darbi - nieks!

Būs brīnumi

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz-
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!

 

hipocredit.lv