Ziemassvētki


Sniegs mūs pārsteidza

Cik kluss mans Ziemassvētku vakars,
Cik kluss, es esmu gluži viens.
Uz galda dus mans egles zariņš,
Un ap to četras sveces deg.

To pirmo tiem es dedzināju,
Kam dvēselē ir dziļa nakts,
Kas ne vien apdraud pagājību,
Bet arī netic nākotnei.

Lasīt tālāk »

Svētvakars zvana

Kad baznīcā svētvakars zvana 
Un torņos divpadsmit sit 
Pār eglītes zaļajiem vaigiem 
Siltas svecītes asaras rit 

Un tu pats nemaz nezini kāpēc 
Tev klusi iesmeldzas sirds, 
Kad eglītes zaļajās acīs 
Baltas svecītes asaras mirdz. 

Bet eglīte sapnī redz mežu, 
Kā sniedziņš uz skujiņām snieg, 
Uz Ziemassvētku vakaram klēpī 
Tā klusējot sirsniņu liek. 

Dita Bitēna


Lai mūžam staro

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes Un zemei pāri baltu mieru lej, 

Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes Un visās sirdīs mīlestību sēj.

Lai naskais rūķis

Lai naskais rūķis laimi nes,
Līdz malām pilnu maisu.
Un pajūk visas nelaimes
Kā putekļi pa gaisu!

Balts sniegs

Balts sniegs pār baltu lauku snieg,
balts vīrs ar baltu bārdu iet,
viņš baltus vārdus saka,
jo balta ceļa taka,
vēl baltas dziesmas skan,
ir balti svētki man...

Priecīgus svētkus!

Klau, Ziemsvētku

Klau, Ziemsvētku vecīt, es vēlos,
Es vēlos tik vienu lietu,
Lai Tu pie eglītes atnes,
Kādu mazu un mīļu nieku.

Klau, Ziemsvētku vecīt, es vēlos,
Es vēlos jau otru lietu,
Lai šovakar pasauli apklāj,
Ar mīkstu un baltu sniegu.

Lasīt tālāk »

Vai tu dzirdi

Vai tu dzirdi, vai jau mani?
Skan jau Ziemassvētku zvani!
Laižas tie pa zvaigžņu āri
Līksmās gavilēs tev pāri.
/Z.Lazda/

 

Vienā rokā

Vienā rokā zvaigžņu sveces, 
Otrā sarmots egles zars,
Tā atnācis no tālienes
Pie mums šis svētvakars.
/L.Vāczemnieks/

Lai dziļākas kļūst

Lai dziļākas kļūst gaišās alkas
Un sirdī traucas prieka stars.
Pār laukiem nāk un vēsmās šalko
Ar zvaigžņu mirdzu svētvakars.

Svētsvinīgi klusē

Svētsvinīgi klusē sili
Sniega ziedos balti zili.
Aizsnigušas visas pēdas,
Sirds lai aizmirst dziļas bēdas.
/E.Zālīte/

Tā katram gadam

Tā katram gadam ir savs svētvakars,
Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:
Pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
Un egles apsnigušas, pilnas baltu vēdu...

Tumšu dienu gaišais

Tumšu dienu gaišais brīdis,
Ziemassvētku vakars svēts,
Visām bēdām cauri spīdi
Ilgi gaidīts, sencerēts.

Ir pietrūcis viens

Ir pietrūcis viens mirklis mūžības
Šai vakarā, kad zvaigznes sarunājas
Un atvadoties baltās vērpetēs
Mēs katrs alkstam Laimes savās mājās.
No egles zaļuma un skuju rūgtās elpas
Uz jauno gadu labo nesot līdz,
Vēl paņemam no vecā gada šalkām
Pa siltai liesmai, kurā sildās sirds.
/A.Spura/

Labvakar svētvakarā

Labvakar svētvakarā
Atkal balts ceļa sākums
Un viena pati cerību zvaigzne
Pa visu debesi ir pietiekami
Lai būtu tik gaišs
Ka neiespējami paiet
Ne saviem sapņiem
Ne saviem draugiem garām
Labvakar svētvakarā.
/M. Laukmane/

Šai naktī zvaigznes

Šai naktī zvaigznes snieg -
Balts zvaigžņu sniegputenis.
Tās zvaigžņu sējējs kaisa,
Lai visiem tiek -
Lai katram sava zvaigzne.

Ar labiem vārdiem

Ar labiem vārdiem
Ziemassvētki nāk,
lai aizgainītu sāpju stundu rūgtu;
lai dzīvot varētu mēs savādāk,
un vairāk debess svētības sev gūtu.
Ar gaišām domām
Ziemassvētki nāk,
lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu
lai saprastu – vien labestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
/K. Apškrūma/

Noslēp skumjas

Noslēp skumjas aiz eņģeļa spārna,
Kurš pār zemi sniegpārslas klāj,
Ļauj, lai straujais negaisa ritums
Baltajā putenī virpuļot stāj.

Atstāj pagātnē zibeņu blāzmas,
Melnos mākoņus saulstaros kar,
Lai kā svecīte eglītes zarā
Tava dvēsele atmirdzēt var.

Lasīt tālāk »

Vienu vakaru gadā

Vienu vakaru gadā sapņi klejo kā vientuļas sniegpārslas.

Mūžība atnāk un pieskaras sirdij

un Tu kļūsti par gaismu

neizdzēšamu…

/M.Bitāne/

Ieskaties… kā

Ieskaties… kā mēnesgaismā sasmaidās zvaigznes,
kā vientuļā naktī sniegotie klajumi mirdz.
Ieklausies… kā meža gariņš sniega vizuļus sijā,
kā debesu dzīlēs mūžīgi dun Tava sirds.

Pasmaidi… par pasaules priekiem un niekiem
par blēdīgām acīm, kas zibina pusnakts sejā.
Mana pasaule… tā atveras Tevī,
Tu esi tas, ko Ziemsvētkos lūdz mana sirds.

/M.Bitāne/


Ziemassvētku vēsts

Sniegs sabira eglēs,
un smaržoja sveces
kā baznīcas vīraks,
kad svētvakars nāk.

Dievs pieskārās zemei
ar dzīvības elpu,
un debesu torņos
skanēja Ziemassvētku vēsts.

/I. Seņkāne/

Mums visiem, visiem

Mums visiem, visiem starot tā
Kā svecei egles zariņā.
Ikvienam roku noglāstīt
Un labu vārdu pasacīt,
Tā gaiši, silti uzsmaidīt.

Lai sasildās sirds

Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,
Ar kuru droši caur puteņiem iet.

Šajā baltajā klusumā

Šajā baltajā klusumā – brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis…

Balti nāca Ziemassvētki

Balti nāca Ziemassvētki,
Dimantiņus kaisīdami;
Lai tā nāktu katra diena,
Sudrabā vizēdama.

Visskaistākā laikam

Visskaistākā laikam ir ziema,

Kad uzsnidzis sidrabains sniegs.

Visskaistākā laikam ir diena,

Kad tevi neatstāj prieks!

Priecīgus, mīlestības pilnus Ziemassvētkus!

 

Balti lauki, balti

Balti lauki, balti meži,

Baltas domas glabāsim,

Lai it viss, kas pelēks bijis,

Baltiem sapņiem apsedzas!

Miera un saticības pilnus Ziemassvētkus!

Svētku laikā, klusā

Svētku laikā, klusā stundā,

Nolaižas pār zemi miers.

Krēslā izgaist visas rūpes,

Sirdī iešūpojas prieks.

Priecīgus un mierpilnus Ziemassvētkus!

Treknu zosi, lauku

Treknu zosi, lauku speķi,

Naudas pilnu garo zeķi,

Līksmu prātu, jautru dzīvi,

Ziemassvētkus sagaidot!

Līksmu svinēšanu!

Tik baltu kā

Tik baltu kā ziemas sniegu,

Tik siltu kā saules dienu,

Lai svētki atnes tev prieku,

Kas nevienam nekad nav par lieku!

Priecīgi sagaidīt un lustīgi aizvadīt Ziemassvētkus un Jauno gadu!

 

Ziemassvētkos možu garu

Ziemassvētkos možu garu,

Spēku kaulos, darba sparu!

Tam, kas vienmēr pats ir kustīgs,

Arī Jaunais gads būs lustīgs!

Priecīgus Ziemassvētkus un spara un dzīvesprieka pilnu Jauno gadu!

Nāc, Ziemassvētku

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

/S.Vasiļevska/

Ziemassvētku vakars

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.

/J.Tabūnes/

Visu, ko jūti

Visu, ko jūti, visu, ko dzirdi,
Visu, ko nolemts tev zināt,
Paņem un iededz,
Lai citus var aizdedzināt.

/J. Peters/

Iekar egles zarā

Iekar egles zarā spožu nieku,
Atdzīvosies dvēsele un nams!
Uzdāvini otram prieku,
Kas ar zeltu neaizmaksājams.

/K. Apšukrūma/

Jau Ziemassvētki

Jau Ziemassvētki. Caur tumsu garo
Kāpj saule augstāk debess lokā, 
Un eglē sveces deg kā Saules lokā. 
Ir. Ziemassvētki. Gaisma dvēselē staro...
Kad pusnakts stunda zvaigznēs pārvērš pārslas
Un namu dzegās smaidošs kļuvis sniegs, 
Kāds sirdī iemet klēpi baltu zvaigžņu
Un tas ir Jaunais gads, 
Un tas ir svētku prieks! 
/S. Kaldupe/

Pār sasalušo

Pār sasalušo zemi
Balts dvēseļu putenis iet.
Ziemsvētku zvaigzne
Kā zelta roze debesīs zied...
/A. Krūklis/

Cerībām - zaļas egles

Cerībām - zaļas egles sīkstumu, 
Darbiem - dvēseles mūžību, 
Domām - Ziemassvētku sniega baltumu!
Šonakt savas durvis neaizver
Ielaid debess atspīdumu telpā
Šonakt atnāks eņģels kluss

Lasīt tālāk »

Klusais laiks

Klusais laiks, kad tumsai cauri lēnām
Laižas sniegs. 
Klusā naktī, kad tur ar
Acs spēku vien
Esi egle starp eglēm, putns starp putniem, 
Ar pārslām uz zara, uz spārna, ar sirdi
Kā baltu sniegu. 
/V. Dreimane/

Tas baltais ziemas

Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā
No sniega laukiem rīta klusumā, 
Ir tā kā Dieva miers tur, augstībā, 
Kur, baltos spārnus klusi saglauduši, 
Uz ceļiem eņģeļi stāv galvas noliekuši. 
Uz ceļiem eņģeļi
Kā sniega mākoņi. 
(K. Skalbe)

Mirdz laukos sniegs

Mirdz laukos sniegs tik balts un neaizskarams,
Ka nolaisties tik reta pārsla drīkst:
Kā šūpojams kas būtu, maigi skarams,
Un gaisos, liekas, eņģeļu spārni švīkst.
/A. Pāle/


Kluss... un ieskanas

Kluss... un ieskanas durvis kā vienmēr,
Tik kluss – ka vēlētos apstāties reiz.
Viss kluss. Un, pieverot acis, vien liekas.
Ka klust viss uz šīs pasaules.
Nāk Jaunais gads, nāk egļu smarža liega, 
Un viegli baltas pārslas slīd. 
Bet sirdi nevar ieputināt sniegā, 
Tai jāiet lielus sapņus piepildīt. 
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...
/K. Skalbe/

Mirdz svecītes

Mirdz svecītes un lēnām dziest,
Bet krūtīs siltas jūtas briest.
Trīs klusā laimē mūsu sirds,
Šai pasaulē viss kluss un tīrs.

Kļūsti kā bērns

Kļūsti kā bērns, ļauj, lai šonakt Tavs prieks
Atmiņu kupenas bradā.
Uzticies brīnumam, trauslam kā sniegs,
Vienu vakaru gadā.
Viss, kas vēl Tevī bija šaubīgs un salts,
Izkusīs ticībā liegā,
Ziemsvētku pusnaktī iesnigsi balts,
Iesnigsi sapnī kā sniegā.

Ļauj sirdij klusi

Ļauj sirdij klusi saprast-
Cik Dieva laiks šis svēts,
Kad atkal ejam atrast,
Kas bija pazaudēts.
No bērna dienu miņām
Kāds spožums iemirdzas!
Ja atcerē pie viņām
Sirds kādreiz kavējas.
Jau plīvo sveču liesmās
Zaļš egles svinīgums.
Sirds augšup ceļas dziesmās:
"Ir dzimis glābējs mums!"

Klusi kokli spēlē

Klusi kokli spēlē vēji,
Mostas mežs un atkal dus,
Dieviņ, tu pār zemi sēji
Ziemassvētku brīnumus.

Šai svētā naktī

Šai svētā naktī zeme un debess zvīļo,
Šai naktī sirds ar zvaigznēm sarunājas -
Un ienaids rimst, cits citu atkal mīļo,
Pār visu miera siltie spārni klājas.

Pār zemi viegli

Pār zemi viegli klājas sniegs,
Tik balts un bezgalīgi liegs.
Lai prieks un mīlestība silda,
Tev Svētvakarā sirdi pilda!

Sedz vakars zemi

Sedz vakars zemi kluss un svēts,
Deg sveces spoži egļu zaros –
Viens brīnums, sirdī izauklēts,
Mums atspīdējis zvaigžņu staros.

Zvaigžņu lietus nolīst

Zvaigžņu lietus nolīst klusi,
Visa zeme mirdzēt sāk.
Griežas gads uz otru pusi,
Balti Ziemassvētki nāk.

Ziemsvētku vakars

Ziemsvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, kam sirdī mīt prieks!

Ticiet Saulgriežu

Ticiet Saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt nāk,
Ticiet Ziemsvētku klusajam brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.

Kristus bērns

Kristus bērns lai pār mums staro,
Saldi, saldi skujas garo.
It kā sveiciens tas no dabas,
Lai mums sirdis tīras, labas!

Balts gaišums mirdz

Balts gaišums mirdz no svecītēm,
Dzied koris seno dziesmu svētu,
Un bērni nāk ar svecītēm,
Lai Ziemassvētkus nosvinētu.

Šī nakts mirdz

Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā,
Šai naktī sirds spēj mieru gūt.
Šai naktī gribas degt un starot tā,
Kā sveicei egles zariņā.
Ikvienam roku noglāstīt
Un laipnu vārdu pasacīt.
/A.Lūsis/

Es palūgšu baltajam

Es palūgšu baltajam enģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet-
Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemsvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.
Lai liktens asie zobi,
Jaunas brūces nespēj vairs kost.
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet.
Lai pēc tumsas,atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!


Es ticu ka ir debesis

Es ticu ka ir debesis
Kur laimes bērni mīt
Kur saulīte daudz spožāki
Un mīlīgāki spīd

Es ticu ka ir brīnumi
Kas necerēti nāk un
Un daiļu sapņu pasauli 
Ap sevi radīt sāk

Es ticu ka ir laimība
Kas svētās liesmās mirdz
Un ja tā visa nebūtu
Vai justu mums tad sirds?

Es vēlos vienkārši

Es vēlos vienkārši: gaismu
Gaismu Tev aizsūtīt,
Kas šodien pār sniega laukiem
No zilām debesīm krīt.

/K. Apškrūma/

Eglīte pušķota priekšā

Eglīte pušķota priekšā kad mirdz,
Savādi katram pukstēt sāk sirds.
Cilvēka dvēsele dziļāk tad jūt:
Skaidrākam, labākam gribas tam būt.

Lēni, lēni lido

Lēni, lēni lido sniegi,
Lai tie it kā saldi miegi
Apņem visas laužu bēdas,
Neatstāj nevienas pēdas.

/Ē. Zālīte/

Runā klusāk

Runā klusāk, runā mīļāk,
Domā gaišāk šovakar.
Lai tas mirdzums, kas ir eglē,
Tavā sirdī iekrist var.

kredits7.lv

Dieva svētība

Dieva svētība –
Tāda mīla un balta.
Dieva vakars,
Kurā sanākam mēs,
Lai par dzīvi
un pārdrošiem sapņiem
Stāstītu
Dieva un zvaigžņu svētītā vakarā!

Lai Ziemassvētku baltais

Lai Ziemassvētku baltais miers
Nes gaišu prieku jūsu sirdij,
Lai Jaunais gads liek laimes liet,
Ar panākumu putām dzirkstīt!

Lūgsim Ziemassvētku

Lūgsim Ziemassvētku zvaigznēm
Tā kā ziediem debess laukā plaukt,
Zaļo egļu zaros svecēm
Tā kā ugunskuram spožās liesmās degt,
Lūgsim Ziemassvētku naktij
Gaismas spēku mūsu sirdīs liet,
Iesim Ziemassvētku naktī
Mieru, mīlestību savās dvēs’lēs smelt.

Lai labestības gariņš

Lai labestības gariņš klauvē katrās durvīs,
Jo katrā cilvēkbērnā cerība ar gaismu aust,
Ar sniega pārslu rotājas lai vakars,
Ar Ziemassvētku zvaigzni uzzied rīts.

Dus egles zarā ietvēries
Kluss sveces mirdzums balts,
Jauš sirds, iet tuvu garām Dievs,
Mums pievērsts viņa vaigs.

Atver vārtus, atver

Atver vārtus, atver durvis – Ziemassvētki klāt
Katru gadu tie kā burvis nāk mūs visus mierināt
Lai tie atmirdz katrā sirdī, katrā dvēselē
Un kā balta sniega pārslas atnes mieru pasaulei.

Lasīt tālāk »

Šai naktī Debess

Šai naktī Debess dārzs
Viss baltās rozēs zied.
Šai naktī debess pulks
par Kristus Bērnu dzied.
Šī nakts ir svēta, pilna Brīnumu,
Labi tam, kas izjust spēj
Tās dziļo svētumu...

/V. Plūdonis/

Steidzies labus

Steidzies labus darbus veikt,
Centies labus vārdus teikt -
Ziemassvētki silti dvēselē līst,
Domas zvaigžņu tālēs klīst.

Laimīt, mums Ziemassvētkos

Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!

Pavisam klusi tev

Pavisam klusi tev vēlēt gribu,
Kad Ziemassvētki pār zemi snieg,
Tik baltu, baltu mīlestību,
Kas rokas tev uz galvas liek.

Re, arī zvaigznēs

Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.

/I.Ziedonis/

Kā pietrūkst mums

Kā pietrūkst mums kopš agrām mīļām dienām,
Kas lejup mīkstām, baltām pārslām plok?
Snieg klusā nakts un iespēj visu vienot
Šo sirds mieru – par dāvanu ņem to.

/L.Brīdaka/

Ir atkal Ziemassvētki

Ir atkal Ziemassvētki, aiz rūtīm klusi snieg,
Tā liekas: līdz pat sirdij būs sniegā jāiestieg,
Tā liekas – visas bēdas šīs pārslas atņemt spēs,
Šķiet – ceļā puteņainā vēl satiksimies mēs.

vitacredit.lv

Nāc, klusā nakts

Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,
Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.
Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,
Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

/V.Mežaraups/

Kad zemi apmirdz

Kad zemi apmirdz Ziemassvētku zvaigznes,
Lai mūsu sirdīs iemājo balts prieks,
Lai vēji visas bēdas projām aiznes
Un pats sev nejūties kā parādnieks.

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.

/J.Tabūne/

Lai sildās sirds

Lai sildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme debesīs dzied.
Lai nosargā sevī to svecīšu liesmu,
Ar kuru var droši caur puteņiem iet.

/K. Apšukrūma/

Vizuļo istabās puzuri

Vizuļo istabās puzuri kārti.
Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc,
Celiņi slaucīti, atcelti vārti:
Rakstītās kamanās Ziemsvētki brauc.

Lasīt tālāk »

Ziemassvētku vakars

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri,
klajums lai pārredzams tiek,
lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs
Ziemsvētku vakarā sniegs.

Lasīt tālāk »

Ziemassvētku roze

Meklētāja ceļš ir galā,
Vakars metas, tālu rīts,
Baltā ziemā, svešā malā
Krāšņi uzplaukst blāzmas zieds.

Lasīt tālāk »

Ziemassvētkos

Liegi, liegi lido sniegi
Vidū bēdu dienu grūtu, 
Nonesdami debess gaismu, 
Lai mums vieglāk, gaišāk kļūtu.

Lasīt tālāk »

Ziemassvētkos

Tālas, dārgas skaņas svētas,
Debess dārzos izauklētas,
Ziemassvētku zvani nes.
Bāra tauta, bērni bāra -
Svēta nakts un mīļā Māra
Sarga visas dvēseles.

/V. Toma/

Ziemas saulgriežos

Zvaigžņota sega, šaursliežu kamanas, bēris
sniega virpuli skrējiena slaikumā grieza,
līkumu metot. Uzjumās kupena bieza
ābeļu dārzā, - sniegmātes durvis kāds vēris.
Tāltālās, mūžvecās mājās.

Lasīt tālāk »

Ticība

Es ticu, ka ir debesis,
Kur laimes bērni mīt, 
Kur saulīte daudz spožāki 
Un mīlīgāki spīd. 
Es ticu, ka ir brīnumi, 
Kas necerēti nāk
Un daiļu sapņu pasauli
Ap sevi radīt sāk. 
Es ticu, ka ir laimība,
Kas svētās liesmās mirdz;
Un, ja tā visa nebūtu,
Vai justu mums tad sirds?

/J. Poruks/

Sveču smarža

Es telpā atgriežos, kur mīt vēl sveču smarža,
Vēl nakti vaira novakars,
Un gaismu iededzu - zūd sveču smarža,
Bēg novakars.

Lasīt tālāk »

Svētku vakarā

Gaisā sniedziņš sidrabaini laistās,
Augsti torņos zvani saldi dzied:
Visas sejas laimīgas un skaistas,
Ielu uguns panorāma zied.

Lasīt tālāk »

Svētā vēstnese

Arvien, arvien vēl sapnis sirdi saista
Un augšā ceļ, kas laiku tumsā rakts:
Cik mīļa bij, cik brīnišķīgi skaista
Reiz bērnu dienās Ziemassvētku nakts!

No tāles šurp pa mēmiem ledus kloniem,
Pa sniega lauku klusi nāca Tā,
Un pāri Tai ar zvaigžņu miljoniem
Kā ziedošs koks bij debess mirdzošā.

/J. Ziemeļnieks/

Egles zars

Zaļš egles zars uz labi klāta galda 
Par mīlestības mūžīgumu pauž,
Un visā telpā ceļas smarža salda.
Šķiet, Tava dzīvā roka mani glauž,
Gars saskanīgi maigas ainas auž.
Kāds miers un klusums! Ne vairs vārdu saku,
Tik redzu: staro zaļais egles zars
Un paver mūžību kā dziļu aku,
- Uz balta galda zaļais egles zars.

/Zinaida Lazda/

Lai zvaigžņu lietus

Lai zvaigžņu lietus Ziemassvētku naktī nes skaistāko domu un vēlmju piepildījumu!
Lai sirds veras priekam un mīlestībai!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Daudz skaistu dienu

Daudz skaistu dienu gaidīt un sveikt,
Daudz labu darbu plānot un veikt,
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt!

Ziemassvētku zvaigzne

Ziemassvētku zvaigzne,
Lai pār visiem mirdz.
Miers lai ir virs zemes,
Miers iekš katras sirds!

Rau, svētku eglīte

Rau, svētku eglīte tik koši,
Tik mīlīgi, tik gaiši spīd,
Un debešķīgais prieks un spožums,
Ikvienā sirdī lejup slīd...

/E.Veidenbaums/

Lai klus un mierīgs

Lai klus un mierīgs svētvakars,
Lai sirdī miers, lai darbs un draugi,
Lai dvēsele var baltu domu pavedienu tīt,
Lai atnāk tas, ko gribas katram sagaidīt!

rdveikals.lv

Pāri tumšām dzīves

Pāri tumšām dzīves lejām
Ceļas zili sapņu kalni-
Ak, uz ziliem sapņu kalniem
Visu mūžu ilgās ejam!

/K.Ieviņš/

Visskaistākais ir tas

Visskaistākais ir tas , kas nepārmainās,
Šis brīnums, brīnums tūkstošgadīgs,
Šīs atbalsis no kāda tāla zvana,
Šo seno dziesmu dzidrā skanēšana,
Šis siltuma un smaržu pilnais gaiss.
Lai kādus vārdus lūpas sacīt steigtu,
Visskaistāko jau pateicis ir Kāds,
Lai sirdis atvērtu, lai Svēto stundu sveiktu,
Gadsimtiem atkārtoto vēsti teiktu:
"Nu miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts!”
Plauks atkal Brīnums senās, gaišās ainās:
Visskaistākais ir tas, kas nepārmainās.

/V.Mora/

Trīs baltas patiesības

Trīs baltas patiesības
nemanāmi iet pa gadu takām:
iet pirmā Labestība
katrā vārdā ko viens otram sakām,
Tai blakus Godīgums,
kam jāvalda starp mums.
Un, ja vēl Pienākums
šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad citas laimes nevēliet!

/A.Saule/

Ar baltu sniegu

Ar baltu sniegu atnāk gaišās domas.
Un Ziemassvētku prieks Jūs sasilda.
Lai Jaunā gadā veiksme, laba oma –
Tad darbs un mīlestība,
Jūsu sapņus piepildīs!

Lai balts zied

Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam –
Tā gaidītājiem saulains vaigs!
Lai balts zied Ziemassvētku laiks,
Kā roze un kā sniedziņš svaigs-
Tam klāt tu piespiedies kā radam.
Lai balts zied Ziemassvētku laiks
Un laimes zvaigzne Jaunam gadam.

/A.Vējāns/

Lai Ziemassvētki

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs;
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

Lai Ziemassvētku prieks

Lai Ziemassvētku prieks
valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda
ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas
paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums
vispirms notiek mūsos...

Viens zelta stars

Viens zelta stars no zvaigžņu sieta
Mums katram tieši sirdī krīt.
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt.

Es redzēju eņģeli

Es redzēju eņģeli baltu virs galvas,
Es redzēju sudraba zvaigzni, kas mirdz,
Es sajutu mieru sev guļam uz krūtīm,
Es mīlu to dienu, kas uzausīs rīt...

Balts sniedziņš

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām
Un maigi dziedot pulkstenis skan
Mirdz šur tur ciemos ugunis
Un sirds tik laimīgi pukst man...

Gribas, lai baltā

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg.
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet. Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.

/I. Ziedonis/

Uz Ziemassvētkiem dāvināsim

Uz Ziemassvētkiem dāvināsim
Vien otram labus vārdus mēs,
Lai tie pavisam neizzustu
No steigas pilnās pasaules!

credit24.lv

Ziemassvētku skaistums

Ziemassvētku skaistums -
Tas ir pārsteigums,
kas nāk ar mīlas gaišumu,
Ar ticību un optimismu!

Ziemassvētku vakars kad

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks!

Šai baltā naktī

Šai baltā naktī daba duss
Logos leduspuķes zied.
Sēd koku zaros mēness kluss
Vējiņš šūpuļdziesmu dzied.

Ir gaišums, ko tev

Ir gaišums, ko tev dāvāt varu,
Lai tavā dvēselē tas krīt, -
To saņemsi ar zaļu egles zaru
Un svecītēm, kas silti mirdz.

Sniega māte pūkas

Sniega māte pūkas mētā,
Svētki ienāk katrā sētā,
Galdā karsti pīrādziņi
Zirnīši un kāpostiņi.

Atveras gaidītie

Atveras gaidītie dāvanu maisi,
Bērniem līksmi pukstēt sāk sirds:
Pilna ar prieku top zeme un gaisi,
Ziemsvētku zvaigzne pār pasauli mirdz.

Nomirgo kumeļiem

Nomirgo kumeļiem sudraba groži,
Zvaniņiem skanot, kamanas stāj;
Eglītēm iedegas svecītes spoži,
Ziemsvētku vecītis draudzīgi māj.

Ko vēlēt svecei

Ko vēlēt svecei. Lai tā degtu?
Tā skaisti nodegs i bez manis...
Ko vēlēt eglei. Lai tā augtu?
Tā slaidi noaugs i bez manis.
Ko vēlēt liktenim. Lai labvēlīgs?
Tas visu zinās i bez manis.
Ko vēlēt Tev. Lai būtu Tu?
Tu pastāvēsi i bez manis.
Ko vēlēt sev? Lai laimīgs Tu!
Bet lai tāds nebūtu bez manis...

Vizuļo istabās

Vizuļo istabās puzuri kārti.
Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc,
Celiņi slaucīti, atcelti vārti:
Rakstītās kamanās Ziemsvētki brauc.

Lai visiem jaukas

Lai visiem jaukas dāvanas,
Kas iepriecina sirsniņas,
Lai svētkos uzklāts bagāts galds
Un visiem tiek kas gards un salds.

 

Ziemassvētki naudu skaita

Ziemassvētki naudu skaita
Ledus kalna galiņā;
Tekat, bērni, kalniņā,
Vedat viņus lejiņā!

Nākat iekšā

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;
Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.

davanuserviss.lv

Šai svētā naktī zem

Šai svētā naktī zem’ un debess zvīļo,
Šai naktī sirds ar zvaigznēm sarunājas –
Un ienaids rimst, cits citu atkal mīļo,
Pār visu miera siltie spārni klājas.

Lasīt tālāk »

Kvēl sveces egles

Kvēl sveces egles skujas smaržo
un gaisma spoža
līst no debesīm un katra doma,
kas man prātā raisās
mirdz it kā apskaidrota savam eņģelim

Lasīt tālāk »

Klusi jo klusi

Klusi jo klusi kāda zvaigzne Tevi vēro,
Kāds sapnis no tās pie Tevis ceļu mēro...
Zvaigzne tam ceļu gaišu dara,
Lai tas neaizķeras aiz kāda zara!

Snieg pārslām baltām

Snieg pārslām baltām liegām
Un zemi savāds mirdzums klāj,
Kad mūsu gaišās domas
Ik vienam šonakt laimi vēl!

Ritini, laimes

Ritini, laimes kamolīti,
Ziemassvētku vakarā,
Satin sāpi, attin prieku
Visa gada garumā!

Sniegpārslas krīt

Sniegpārslas krīt un paliek tev plaukstās.
Sildīt grib tos, kam sirdis ir aukstas.
Pasmaidi sev un pasaulei arī,
Balts, lai it viss, ko dzīvē šai dari.

Es ticu, ka ir brīnumi

Es ticu, ka ir brīnumi,
Kas necerēti nāk,
Un daiļu sapņu pasauli
Ap sevi radīt sāk.
Es ticu, ka ir laimība,
Kas svētās liesmās mirdz,
Un, ja tā visa nebūtu,
Vai justu mums tad sirds?

Pienāk brīdis

Pienāk brīdis, kad jāpārkāpj
Šūpuļa malai, mājas slieksnim,
Jāizjūt pašam, kā liesma sāp,
Cik pelēks ir lietus, cik balts sniegs.

Ziemassvētki

Vai tu dzirdi, vai tu mini? - 
Skan jau Ziemassvētku zvani...
Laižas tie pa zvaigžņu āri,
Laižas gavilēs Tev pāri.


Vai Tu dzirdi, vai Tu jūti?
Kur Tu savas domas sūti?
Galvu liec pie zemes pliena - 
Gaidi - ausīs atkal zvana!

Atkal diena būs ar Tevi - 
Tai Tu savu sirdi devi...
Vai Tu dzirdi, Vai Tu mani?
Skan jau Ziemassvētku zvani.

Valda Mora

Jau aizsegti visi taciņi

Jau aizsegti visi taciņi,
Jau balti top visi celiņi,
Kas veda pa puķaino zāli
Uz saulaino laimīgo tāli - 
Bet sniedziņš krīt un krājas.

Aspazija

Ziemassvētkos

Ko tu vairies no sirdēstu saimes!
Visas sāpes reiz beidzas un klīst.
Nav neviena, kas nepazīst laimes,
Nav neviena, kas mūžīgi nīst.
Tas, kas pasaulei dzīvību devis,
Šinī naktī no mūžības cēls,
Zvaigžņu apmirdzēts, atnāks pie Tevis
Tevi mīlēt kā Cilvēka dēls.

J. Ziemeļnieks

Eima bišu klausīties

Eima bišu klausīties
Ziemassvētku vakarā:
Ja bitītes daiļi dzied,
Tad būs silta vasariņa.

Ziemassvētku zvaigznes

Ziemassvētku zvaigznes
Lai pār visiem mirdz.
Miers, lai ir virs zemes,
Miers iekš katra sirds.

Ziemas un Saulgriežu

Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj -
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk…

Lai zaļās egles sīkstums

Lai zaļās egles sīkstums cerībām
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki dod.
Bet vērtības priekš dienām nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

Lai aiziet prom

Lai aiziet prom pa baltu sniegu,
Tās rūpes kuras nomāc mūs,
Lai ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību – viss labi būs!

Tik balts un kluss

Tik balts un kluss… tie gaidot aiztur elpu…
Krīt zemei pāri mirdzošs zvaigžņu pakavs
Un, siltām rokām skaudams zemes telpu,
Nāk senais, mīļais Ziemassvētku vakars.

Cik rāmi, cik brīvi

Cik rāmi, cik brīvi un lēnām
Pār pasauli pārslas laižas!
Un vietas vairs nepaliek ēnām,
Un takas un domas ir gaišas.

Kūst svecīšu gaismā

Kūst svecīšu gaismā Ziemassvētku vakars,
Un Tā kā bērnībā noticam mēs, 
Ka cerības visas, kas rodas sirdī, 
Kā zelta ābele uzziedēt spēs.

Ir pārtraukts garais

Ir pārtraukts garais tumsas pakāpiens,
Lūk, Saulgrieži jau atver vārtus,
Lai katrā Jūsu dvēselē
Nāk saule rādīt ceļa vārtus!

Ceļš nekļūst īsāks

Ceļš nekļūst īsāks mums no labiem vēlējumiem,
Un arī nesamais par gramu vieglāks nepaliek,
Bet labo vēlējumu ceļā ātrāk uzzied ievas
Un ziema mīkstām, siltām pārslām snieg.

Lācim nu ir baigie prieki

Lācim nu ir baigie prieki-
Atnākušu Ziemassvētki,
Uzsnidzis ir baltais sniegs,
Un nemaz vairs nenāk miegs!

Skujiņām smaržot

Skujiņām smaržot,
Svecītēm degt.
Svētku priekam
Ikdienu segt!

Ak eglīte

Ak eglīte, ak eglīte
Tu spožā, skaistā princese.
Māki Tu mūs visus priecēt
Liec mums visiem gavilēt.

Dedziet gaišu

Dedziet gaišu uguntiņu
Ziemassvētku vakarā,
Lai dieniņas baltas nāca
Visa gada garumā!

Kā eņģeļu asaras

Kā eņģeļu asaras baltas,
Sniegs pasaules acīs kad kūst,
Lai ziemas saulgriežu zvaigznes,
Ikvienam nes debesu gaismu,
Pār nedienu rūgtuma ēnām,
Lai rītausmas svētība plūst.

iespejukredits.lv

Arvien, arvien vēl

Arvien, arvien vēl sapnis sirdi saista
Un augšā ceļ, kas laiku tumsā rakts,
Cik mīļa bij’, cik brīnišķīgi skaista
Reiz bērnu dienās Ziemassvētku nakts!

Ieliec egles zarā

Ieliec egles zarā sveci,
Lai par mīlestību deg
Un kā klusa ziedēšana
Gaisma tavu sirdi sedz!

Kad Ziemassvētku rīts

Kad Ziemassvētku rīts
Ir atnācis tik drīz,
Tad ātri visam sniegs nu krīt
Kailo zemi sasildīt.

Mirdz zvaigznes

Mirdz zvaigznes pusnaktī vēlā,
Šalc eglēs puteņa vējš,
Un sīksīkiem soļiem pa taciņu šauru
Pie jums atnāk svētku prieks

Pūti, pūti, ziemelīti

Pūti, pūti, ziemelīti,
Ziemassvētku vakarā:
Klētī pūti rudzus, kviešus,
Stallī bērus kumeliņus!

Gausi nāca, nu atnāca

Gausi nāca, nu atnāca
Tie bagāti Ziemassvētki:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Nāk pār kalnu kūpēdami.

Nāca veci

Nāca veci, nāca jauni
Ziemassvētku vakarā:
Jaunie nāca padejot,
Vecie nāca desas ēst.

Eita, bērni, čigānos

Eita, bērni, čigānos
Ziemassvētku vakarā;
Dos pupiņas, dos zirnīšus,
Dos cūciņas smecerīti.

Skali grab

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabināja?
Ziemassvētki grabināja,
Speķa raušus gaidīdami.

Balts ceļš caur tumsu

Balts ceļš caur tumsu lokās,
Un tālē zvaigznes māj-
Kāds siltas, mīļas rokas
Pār zemi svētot klāj.

Balts ceļš caur tumsu

Balts ceļš caur tumsu lokās,
Un tālē zvaigznes māj-
Kāds siltas, mīļas rokas
Pār zemi svētot klāj.

Zeme Ziemsvētku naktī

Zeme Ziemsvētku naktī,
To pašu ko debesis jūt.
Un cilvēkam šajā naktī
Gribas par eņģeli būt!

Šai brīnumstundā

Šai brīnumstundā
Caur balto pārslu deju
Mēs cits pie cita domās ciemos ejam
Un roku sniedzam - 
Laimei, priekam, veselībai, labestībai.

Lai ilgas pēc Ziemassvētkiem

Lai ilgas pēc Ziemassvētkiem
Tev sniedz mieru, kas iemājotu Tavā sirdī,
Baltas domas un cerības, kas piepildās,
Ticību, kas netiek pievilta,-
Gaišo svētku prieku un ilgstošu mīlestību!

Debesu liedagi sniegos

Debesu liedagi sniegos,
Pārslas uz zemi krīt.
Ziemassvētki ir ceļā
Pasauli sasildīt

Es gribu pacelt acis

Es gribu pacelt acis un klusi pateikties,
Par šo skaisto dienu, ko dāvājis man Dievs
Un solījumu siltu es gribu viņam dot. 
Ar tīru skaidru sirdi šo dienu nodzīvot.

Mīļo salavecīt

Mīļo salavecīt
Iedod man vien svecīt
Lai es redzu gaismiņā 
Kas ir Tavā maisiņā

Lai mirdzošs rūķis

Lai mirdzošs rūķis laimi nes,
Līdz malām pilnu maisu.
Un pazūd visas neveiksmes
Kā putekļi pa gaisu.


Ziemassvētku vakars klusi

Ziemassvētku vakars klusi
Panācies uz Tavu pusi -
Atver durvis, iekšā sauc,
Lai Tev panākumu daudz!

Pēc piparkūku mīklas

Pēc piparkūku mīklas zemeslode smaržo
Un katrā mājā svētku galdauts klāts.
Ir egles zaros sveces jādedz,
Lai Ziemassvētku brīnums ceļu redz.

Kluss kā vieglas

Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk,
Pāri visām dienas rūpēm
Neredzamu gaismu nes!

Lai visi būtu priecīgi

Lai visi būtu priecīgi.
Kā Ziemassvētku rūķīši,
Lai katram staro gaismiņa.
Kas iepriecina sirsniņu

Viens zelta stars

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt.
Jo tieši sirdī ir tā vieta
Kur Ziemassvētki mīt.

Uz egļu zariem lēni

Uz egļu zariem lēni sasnieg sniegs,
Katrs kaut ko cer un kaut ko gaida.
Nāk Ziemassvētki, klusi atnāk prieks,
Sirds paliek gaišāka, un acis smaida.

Šis ir tas laiks

Šis ir tas laiks, kad gaismas loki liecas
Ap sveču mirdzumu un sirdi dedz,
Vien mazliet pretī jāpasniedzas,
Lai labestību mūsu sirdīs redz.

Noliksim bēdu zem egles

Noliksim bēdu zem egles zariem.
Aizdegsim sveces, lai mieru sirds rod.
Lūgsim no egles sev zaļo spēku,
Paņemsim spēku, ko svētvakars dod!

Iededz sveci mijkrēslī

Iededz sveci mijkrēslī zilā -
Atkal brīnuma mirklis klāt,
Kad spožāko zvaigžņu gaismu
Visam gadam vajaga krāt.

Ar egļu čiekuriem

Ar egļu čiekuriem brūniem
Un pārslām, kas virpuļos skrien,
Ar patiesu laimi un skanīgu prieku
Pie tevis mans Ziemsvētku vēlējums brien.

Ir īpaša elpa

Ir īpaša elpa šai naktij,
Kas prieku un cerības savij.
Un svētību no Ziemassvētku zvaigznes
Uz spārniem mazs eņģelis nes!

Ziemassvētkos viss ir skaists

Ziemassvētkos viss ir skaists,
Viss ir krāsains, viss ir raibs
Visur smaida cilvēki,
Līksmi tie kā enģeļi.

Tik viegli baltas

Tik viegli baltas pārslas krīt,
Kas maigi zemi sedz.
Bet sirdī iespīd brīnumstars,
Ko skatiens nesaredz.
Un nav jau tā ka jāzina viss,
Lai paliek noslēpums!

Sudrabiņa lietus lija

Sudrabiņa lietus lija
Ziemassvētku vakarā:
Visi sīki žagariņi 
Sudrabiņu risināja.

Apkārt balti sniega

Apkārt balti sniega blāķi.
Iet pa mežu vīrs ar zāģi.
Vai viņš taisās egli gāzt?
Nē, bet vai tad slikts bij’ stāsts?

Ar Ziemassvētku baltajām

Ar Ziemassvētku baltajām kamanām
Eglīšu gaismā
Brauksim Jaungadam pretī,
Līdzi ņemot tik labās dienas,
Gaišās domas un cerību putnus.

Un nevajag jau daudz

Un nevajag jau daudz!
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku.

Priecīgus svētkus!

Lai rūķis mazs

Lai rūķis mazs, bet stipru garu,
Nes maisu pilnu, lielu svaru,
Būs visiem dāvanas, tik nezin kas,
Tās dabūt cer, vai liels, vai mazs.
Pie sliekšņa noliks, projām muks
Un atkal mežā pēdas juks.
Tad gadu atrast nevarēs,
Pēc gada atkal atrast spēs.
Gaišus, priecīgus Ziemassvētkus gan mazajiem, gan lielajiem!

Aiz logiem visas zvaigznes

Aiz logiem visas zvaigznes klusē,
Jo Ziemassvētki mūsu pusē.
Šajā naktī visu slikto piedosim,
Un viens otram lielu laimi vēlēsim.

Ļuj sirdij klusi saprast

Ļuj sirdij klusi saprast-
Cik Dieva laiks šis svēts,
Kad atkal ejam atrast,
Kas bija pazaudēts.
No bērna dienu miņām
Kāds spožums iemirdzas!
Ja atcerē pie viņām
Sirds kādreiz kavējas.
Jau plivo sveču liesmās
Zaļš egles svinīgums.
Sirds augšup ceļas dziesmās:
"Ir dzimis glābējs mums!" 

smscredit.lv

Tumšo dienu

Tumšo dienu baltais klusums
Laukiem siltu sagšu klāj,
Sveču liesmās atspīd mēness,
Zvaigznes zemei mieru vēl.

Ar gaišām domām

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu - vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.

Lai Ziemassvētku gaišums

Lai Ziemassvētku gaišums
sasilda tās dienas,
kas pēdās saltiem
sniegputeņiem nāks,
un lai no egļu
svecītes kaut vienas
simts dienu sirdī
uzmirdz savādāk! 

Klusums visapkārt

Klusums visapkārt un norimst pat vēji,
Vien zvaniņu skaņas tālumā skan,
Tur kamanas vieglas velk kumeļi bēri,
Un priecīgus Ziemsvētkus atsūta mums.

Ziemassvētku rūķītis

Sidraba mēnestiņš
Veļas pa gaisu.
Sētā nāk rūķīt’s
Ar dāvanu maisu.
Atnāca, nolika
Priekšnamā klusi
Un aizgāja tālāk
Uz kaimiņu pusi.
Ne manīja sētnieks,
Ne ierējās suns,-
Bet kur tas bij bijis,
Gaiši iededzās guns.

V. Plūdonis

Nāc, Ziemassvētku naktī

Nāc, Ziemassvētku naktī ieklausies,
Kad debesīs sniega dzirnavas maļ.
Mums cerība laimes pakavus
No zvaigžņu mirdzuma kaļ.

Šī nakts ir debess

Šī nakts ir debess vārtus atvērusi,
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku,
Un naktī šai uz katra galvas klusi
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku.

V. Mora

Es ticu mūžīgai

Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.

S. Kaldupe

Šīs dienas pirms

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...

K. Skalbe

Kad pienāk vakars

Kad pienāk vakars, apklust vēji kokā
Nāk sētā rūķīši, tie turas roku rokā.
Tiem rozā vaigi, dāvaniņas plecā
Viens tērpts ir jaunā, otrs mētelītī vecā.
Tos nerej suņi, neredz ļauna acs,
Jo tur nāk kopā - Vecs un Jaunais gads!

Klusums visapkārt

Klusums visapkārt un norimst pat vēji,
Vien zvaniņu skaņas tālumā skan,
Tur kamanas vieglas velk kumeļi bēri,
Un priecīgus Ziemsvētkus atsūta mums.

Šai Ziemassvētku naktī

Šai Ziemassvētku naktī,kad svecītes mirdz,
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt!

Ziemassvētku vakars

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks!

Es palūgšu baltajam

Es palūgšu baltajam enģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet-
Lai aiziet pie Tevis un palūko,
Kā Tev šais Ziemsvētkos iet?
Lai uzliek roku uz pleca,
Un nekad vairs nenoņem nost.
Lai liktens asie zobi,
Jaunas brūces nespēj vairs kost.
Es palūgšu baltajam eņģelim,
Kurš man tik pazīstams šķiet.
Lai pēc tumsas,atnāk gaisma,
Un projām vairs neaiziet!

Visas zemes takas

Visas zemes takas zilgas
Šonakt sargā miera gariņš.
Tāli zvani... Klusas ilgas...
Rokās smaidošs egļu zariņš...
Visur viegliem, mīļiem soļiem
Senā svētku teika staigā.
Zvaigžņu acis atvērdama,
Debess atspīd zemes vaigā...

Vakarā, kad vēji norims

Vakarā, kad vēji norims,
Zvaigžņu logi iedegsies.
Svētku vecītis ceļā dosies
Un pie bērniem ciemosies.

Aizmieg zvēri

Aizmieg zvēri, aizmieg putni
Neaizmigsi tikai tu
Tu, šai baltā ziemas naktī
Sagaidīsi brīnumu.

Ir gaišums

Ir gaišums, ko tev dāvāt varu,
Lai tavā dvēselē tas krīt, -
To saņemsi ar zaļu egles zaru
Un svecītēm, kas silti mirdz. 

Svētku priekam

Svētku priekam iedegt sveces,
Just kā plaukstās sveķi garo,
Un no sirds, kas sasilusi
Izvērt jaunu gaismas staru! 

Lēni, lēni sniedziņš snieg

Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Balta laime cauri brien,
No sētiņas, sētiņā,
No sirsniņas, sirsniņā. 

Zvani dūc, skan līksmi

Zvani dūc, skan līksmi dziesmas,
Eglītēs mirdz sveču liesmas,
Visur gaida rūķa saimi,
Nes tie dāvanas un laimi. 

Tikai vienreiz gadā

Tikai vienreiz gadā ir tāds vakars,
Kad Debesis ar zemi runāt sāk,
Lai sirds, kas nogurusi, atkal spēku iegūst
Un rītdien lai var gaišu ceļu sākt. 

Viens zelta stars

Viens zelta stars no zvaigžņu spieta
Mums katram tieši sirdī krīt,
Jo tieši sirdī ir tā vieta,
Kur Ziemassvētku brīnums mīt..

Sniega pārslas lido lēni

Sniega pārslas lido lēni,
Klusi zemi apklājot.
Ziemassvētki klusi, klusi
Nāk Tev sirdi sasildot. 

Zvaigņu lietus nolīst klusi

Zvaigņu lietus nolīst klusi, 
Visa zeme mirdzēt sāk.
Griežas gads uz otru pusi,
Balti ziemassvētki nāk. 

Nobira eņģelim prieka asara

Nobira eņģelim prieka asara
Kā balta pērlīte sniegā
Un cilvēks pavisam klusītiņām
Ir noticējis brīnumam. 

Sniedziņš tumšas egles sedz

Sniedziņš tumšas egles sedz,
Smagi noslīgst zari.
Katrā zarā sveces dedz
Zelta mēness stari. 

Tā gaisma, ko izstaro

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist, 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, ko izstaro sirds-
Tas nezūd. Tas paliek un mirdz. 

Piespiest pie rūtīm lūpas

Piespiest pie rūtīm lūpas un pieri,
Klajums lai pārredzams tiek,
Lūkoties, cik uz skujiņām mierīgs 
Ziemsvētku vakarā sniegs. 

Ar Tevi šai naktī

Ar Tevi šai naktī lai notiek
Neparasts brīnums kāds.
Lai laime atnāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts.
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot.
Un nedienas gaismas zvanā
Lai dvēsele pārkausēt prot! 

Ieliec egles zarā sveci

Ieliec egles zarā sveci,
Lai par cerību tā deg
Pats jau zini, kas tu esi,
Kāds ir tavu sapņu ceļš!

Kad egles zaros sveces degs

Kad egles zaros sveces degs
Un teiksmains sapnis zemi segs,
Tad acīs lai Tev laime mirdz
Un visu rūgto aizmirst sirds. 

Šai Ziemassvētku naktī

Šai Ziemassvētku naktī, kad svecītes mirdz,
Saki visu, kas sakāms, saki to no sirds.
Tas palīdzēs ielīksmot, piedot un lūgt,
Tas palīdzēs visiem daudz labākiem kļūt! 

Ziemassvētku eglītes zaros

Ziemassvētku eglītes zaros
Mirdz cerības svecīšu galos
Lai katra sirdi sasilda
Šī mazā sveču liesmiņa 

Mirdz tālas zvaigznes

Mirdz tālas zvaigznes debesīs
Mirdz sapņi sveču liesmiņās
Mīt Ziemassvētkos sirdī cerības
Ko svētā nakts spēj piepildīt 

Saiminiece cisku kasa

Saiminiece cisku kasa,
Negribēja gaļas dot:
Vai Tu kasi vai nekasi,
Tāpat gaļa jāpadod.

Danco, lāci, danco, lāci

Danco, lāci, danco, lāci,
Saiminiece maksās:
šķiņķi gaļas, klaipu maizes,
Trīs maisiņus naudas.

Nāciet, ļaudis skatīties

Nāciet, ļaudis skatīties,
Kādi brauca budēlīši:
Purva dzērve, meža lācis,
Visu pēc balta nāve.

Simtiem cepu kukulīšu

Simtiem cepu kukulīšu
Ziemas svētku vakarā,
Simtiem nāca budēlīšu,
Kukulīšu ēdējiņi.

Saņemiet danča bērnus

Saņemiet danča bērnus,
Neba mēs daudz bijām:
Bijām pieci, bijām seši,
Līdz trešam desmitam.

 

Ķekatās, ķekatās

Ķekatās, ķekatās
Ziemas svētku vakarā;
Ja nedos alu dzert,
Dos cūciņas smecerīti.

Kādu dziesmu dziedāsim

Kādu dziesmu dziedāsim
Ziemas svētku vakarā?
Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši!

Ai bagāti Ziemas svētki

Ai bagāti Ziemas svētki,
Ko Jūs labu atnesāt?
Cūkas snuķi, saldu alu,
To Jūs labu atnesāt!

Ai bagāti Ziemas svētki

Ai bagāti Ziemas svētki
Lejiņā nogājuši!
Tekam veci, tekam jauni,
Vedam svētkus kalniņā.

Ziemas svētkus gaidīdams

Ziemas svētkus gaidīdams,
Saldu daru alutiņu;
Gan zināju, Ziemas svētki
Trīs dieniņas svētījami!

Šovakar, kad klusi

Šovakar, kad klusi, klusi
Sniega pārslas logā krīt,
Novēlu tev līksmi, gaiši
Ziemassvētkus sagaidīt!

Mirdz sveču liesmiņas

Mirdz sveču liesmiņas,
Nakts iet uz pirkstu galiem.
Sirds tic kā bērnībā,
Ka brīnums ciemos nāks.

Šim vakaram

Šim vakaram - spožākās zvaigznes,
Šim vakaram - baltākais sniegs,
Bet spožāk par svecītēm eglē
Lai sirdī plaukst cerību prieks.

Vai Tu dzirdi

Vai Tu dzirdi, vai Tu mani?
Skan jau Ziemassvētku zvani.
Laižas tie pa zvaigžņu āri
Vienās gavilēs Tev pāri.

ferratum.lv

Balts klusums no debesīm

Balts klusums no debesīm snieg un snieg,
Un piesnieg ar klusumu egles,
Pat krūtīs balts vainags tiek.
Bet vidū maza liesmiņa mirdz -
Kā būtu svecīte degoša,
Kā būtu degoša sirds.

Kad tālo logu

Kad tālo logu rūtīs
Māj sveču liesmojums,
Kā dzirkstis iekrīt krūtīs
Silts svētku starojums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

Pirkumu grozs